ગઢને હોંકારો તો કાંગરાય દેશે by Ram...

રમેશ પારેખના ગીતો અને કવિતા વગર ગુજરાતી સાહિત્યની વાત ક્યારેય પુરી થઇ બસ આવું જ સુંદર ગીત છે &nbs...

11/17/2018

Aaj Mane Morpinch Na Shukan : A Poe...

તમને ક્યારેય એવું થયું છે કે કોઈ ગીત સાંભળતા સાંભળતા એક સાથે કેટલાય ચિત્રો દોરાઈ ગયા હોય મનમાં અન...

8/27/2018

Bandh Parbidiya: A masterpiece by P...

ગીતોમાં આશા હોય,પ્રેમ હોય મોટા ભાગે સારી સારી મીઠી મીઠી વાતો હોય છે.કેટલાક ગીતો એવા છે જેમાં દર્દ...

8/20/2018

Popular post's

Subscribe

tag's

Recent posts's