ગઢને હોંકારો તો કાંગરાય દેશે by Ram...

રમેશ પારેખના ગીતો અને કવિતા વગર ગુજરાતી સાહિત્યની વાત ક્યારેય પુરી થઇ બસ આવું જ સુંદર ગીત છે &nbs...

11/17/2018
સાત પગલાં આકાશમાં

સાત પગલાં આકાશમાં

સ્ત્રીની સ્વતંત્ર હોવાની લાગણીને વાચા અપાતું આ ગીત.અનિલ જોશી જેવા ખમત...

10/26/2018

Gujarati Songs for Your Monsoon Pla...

વરસાદની સીઝન ગણાય કે ના ગણાય એવી મૂંઝવણ થઇ જાય ને એવી મૌસમ છે.તમારે શું કરવું જોઈએ એજ ના સમજાય, ભ...

8/17/2018

Popular post's

Subscribe

tag's

Recent posts's