ડૉક્ટર બન્યા પછી પણ જેના રૂટ્સ ગુજર...

જલસો : જૂન બોર્ન લોકો, ઘણાં જ સાયલન્ટ અને મમ્મી સાથેનું સ્ટ્રોંગ કનેક્શન ધરાવનાર હોય છે. ...

11/18/2017

અમદાવાદી કેનેડિયન સુપર ટેલેન્ટેડ ગર...

જલસો : તમે કેનેડા ભણ્યા અને ત્યાંથી ભારત પાછા આવ્યા બાદ તમારી પહેલી ફિલ્...

11/18/2017

સુપરસ્ટાર મલ્હાર ઠાકરનો જલસો સાથેનો...

અમદાવાદી સુપર સ્ટાર મલ્હાર ઠાકર તેની આવનારી ફિલ્મ COD – Cash On deliveryના પ્રમોશન માટે જલ્...

11/18/2017

Popular post's

Subscribe

tag's

Recent posts's